Introductie

De Rijswijkse Vereniging voor Vogelliefhebbers AVES DOMESTICA werd opgericht op 1 april 1982 door een aantal enthousiaste liefhebbers van vogels, zowel dames als heren, echter ook jongeren wilden hun kennis over alles wat er te leren valt op vogelgebied in verenigingsverband uitbreiden.

Door het uitwisselen van ervaringen en het luisteren naar deskundigen, die regelmatig worden uitgenodigd voor bijv. het houden van een lezing of dia-avond, is het houden van en kweken met vogels een geweldige hobby.

Een groot aantal leden heeft ook dit jaar weer hun dit jaar gekweekte vogels op de tentoonstelling gebracht, en door de keuring van vakbekwame keurmeesters, ervaren in welke kwaliteit hun vogels zich bevinden.

Ook u kunt thuis met deze hobby op kleine of grote schaal zich daar dagelijks mee bezig houden en als lid van "AVES DOMESTICA" de maandelijkse gezellige maar ook leerzame avonden meemaken. Binnen onze vereniging zijn leden bezig met het houden en kweken van kleur-, vorm- en postuurkanaries, verschillende soorten tropische zoals bijvoorbeeld zebravinken, binsenastrildes, gouldamadines etc. en diverse parkieten soorten zoals grasparkieten, agaporniden, valkparkieten, catharinaparkieten etc.

Lid worden van Aves Domestica kent een groot aantal voordelen:

  • U bent aangesloten bij een landelijk erkende vereniging
  • U krijgt een uniek, eigen kweeknummer zodat u ringen kunt bestellen voorzien van uw kweeknummer
  • U bent direct aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)
  • U ontvangt een nieuwsbrief met relevante, interessante informatie
  • U ontvangt het blad 'Onze Vogels' van de NBvV
  • U kunt via onze vereniging ringen bij de NBvV bestellen om zo uw jonge vogels te ringen met een unieke ring.
  • U kunt kennis vergaren doordat vele ervaren leden u van advies kunnen voorzien, zowel op kanarie-, tropische vogels- als parkietengebied.
  • U kunt uw zelf gekweekte vogels inzenden naar onze en andere tentoonstellingen en deze laten keuren door bekwame, gediplomeerde keurmeesters
  • U kunt de verenigingsavonden bijwonen en op die manier altijd iets bijleren over de beste zorg voor uw vogels of over hoe de beste kweekresultaten gehaald kunnen worden. Gemiddeld komt 40 tot 50 % van onze leden naar deze avonden.


U ziet het, lid worden van Aves Domestica brengt een hoop voordelen met zich mee, en dat voor een contributie van maar € 45,00 per jaar (dit is inclusief uw contributie voor de NBvV). Jeugdleden betalen 50% van de contributie voor volwassenen. Bent u 65+? Dan ontvangt u € 5,00 korting op de contributie!

Aves Domestica neemt geen gastleden aan.

De minimale leeftijd om lid te kunnen worden is door de NBvV gesteld op 6 jaar (op de dag van inschrijving).
Vanaf een leeftijd van 17 jaar is men geen jeugdlid meer, maar is men lid. Gelukkig is er geen maximum leeftijd zodat u voor altijd lid kunt blijven!

Wilt u eerst een keer komen kijken op onze verenigingsavond? Dat kan ook. Kijk in onze agenda wanneer er een contactavond is en neem dan gerust contact met ons op om hierover meer informatie te verkrijgen.