Lid worden

Indien U besloten heeft om lid te willen worden van Aves Domestica dient u een aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen.

U kunt het formulier aanvragen bij één van de bestuursleden, maar u kunt het formulier ook downloaden.

Nadat U het heeft ingevuld en ondertekend stuurt U het naar de ledenadministrateur van Aves Domestica welke uw aanmelding afhandelt.

De contributie dient u over te maken op ons gironummer. Ons rekening nummer is: giro NL47INGB0001129612 t.n.v. Penningmeester Aves Domestica te Den Haag. Wij versturen geen nota's. Na ontvangst van zowel het ondertekende aanmeldingsformulier als de contributie melden wij uw lidmaatschap aan bij de N.B.v.V.

De contributie is vastgesteld op € 45,00 euro per kalenderjaar (volwassenen vanaf 2019). Jeugdleden betalen 50% van de contributie voor volwassenen. Bent u 65+? Dan ontvangt u € 5,00 korting op de contributie! Wenst u op een ander tijdstip in het jaar ingeschreven worden (dit kan per kwartaal), informeer dan bij de penningmeester (zie Bestuur) naar de actuele resterende contributie op dat moment.

Aves Domestica neemt GEEN gastleden aan.

Wilt U eerst eens een kijkje komen nemen op onze clubavonden en zodoende kennismaken? Informeer bij één van de bestuursleden wanneer de eerstvolgende avond is en kom gerust. Natuurlijk zouden we een bericht vooraf prettig vinden, zodat we U ook een evt. routebeschrijving kunnen doen toekomen.

Het formulier om u aan te melden kunt u hier downloaden